Ismert skapulárét viselők

II.  János Pál pápa és a Kármel-hegyi Boldogasszony Skapuláréja

Rómában, a Szent Péter bazilikához vezető Via della Conciliazione sugárúton van a Kármelhegyi Szűzanya temploma, amelyet mai formájában, 1728. november 11-én szentelte fel XIII. Benedek pápa. A plébánia templom minden évben ünnepélyes körmenetet tart a Borgonak nevezett patinás városrész jellegzetes utcáin, a hívek nagyszámú részvételével. A konfraternitás tagjai vállukon hordozzák körbe a Kármel-hegyi Szűzanya 1922-ben készült kegyszobrát, amelyet XI. Piusz pápa áldott meg 1928-ban egy magánkihallgatás során….

Forrás:   Vatikáni Rádió: A Pápa és az Egyház hangja párbeszédben a világgal 

www.archivioradiovaticana.va/storico/2005/07/16/ii_j%C3%A1nos_p%C3%A1l_p%C3%A1pa_%C3%A9s_a_k%C3%A1rmel-hegyi_boldogasszony_skapul%C3%A1r%C3%A9ja/ung-43031

XI. Leó pápa  (1535-1605)

Hagyjátok Máriát velem, hogy el ne hagyjon engem….

Forrás:    www.tiszta-szivvel.blogspot.com/2019/02/papak-es-karmelita-skapulare.html

Boldog IX. Piusz pápa  (1792-1878)

Ez Isten Anyjának a legkülönlegesebb ajándéka , melyet Stock Szent Simonnak adott, és nemcsak a nagy karmelita családnak válik hasznára, hanem a többi hívő számára is, akik a családhoz tartoznak, hogy kövessék Mariát egy különleges odaszenteléssel….

Forrás:  www.tiszta-szivvel.blogspot.com/2019/02/papak-es-karmelita-skapulare.html

XIII. Leó pápa  (1878-1903)

A kármelita skapuláré, a nemes származása miatt, rendkívülin elterjedt évszázadok óta a a keresztények körében, az általa előidézett lelki hatások és a kiemelkedő csodák azért működtek, hogy a kármelita skapulárét csodálatos mértékben dicséretessé tegye….

Forrás:  www.tiszta-szivvel.blogspot.com/2019/02/papak-es-karmelita-skapulare.html

X. Pius pápa  (1835-1914)

Aki a skapulárét viseli általa, szorosabb vagy tágabb módon, a Kármelita Rendhez társul. Elkötelezettnek kell tehát magát éreznie a Szent Szűz különleges szolgálatára, tiszteletére és követésére….

Forrás:  www.tiszta-szivvel.blogspot.com/2019/02/papak-es-karmelita-skapulare.html

XV. Benedek pápa (1854-1922)

Legyen közös nyelvetek az Evangélium szava, és közös fegyveretek a Kármelhegyi Szűz skapuláréja….

Forrás:  www.tiszta-szivvel.blogspot.com/2019/02/papak-es-karmelita-skapulare.html

XI. Piusz pápa  (1876-1958)

Már édesanyám karjaiban megtanultam szeretni a Skapulárés Szűzanyát”. Sosem fáradt bele abba, hogy a hívőket arra buzdítsa, hogy hűen viseljék a skapulárét…

Forrás:  www.tiszta-szivvel.blogspot.com/2019/02/papak-es-karmelita-skapulare.html

XII. Pius pápa (1876-1958)

Aki a gyermekkorától fogva a kármelita skapulárét viselte, a skapuláré 700. évfordulója alkalmával ezeket mondotta: „Hány jó lélek köszönhette, emberileg reménytelen helyzetben, sorsának jóra fordulását és örök üdvösségét a skapulárénak, amit hordott!…

Forrás:   www.tiszta-szivvel.blogspot.com/2019/02/papak-es-karmelita-skapulare.html

Deák Ferenc

Deák Ferenc mélyen hitt Istenben, a keresztény erkölcstanból fakadó humánus és igazságos nézeteket vallott…

Forrás:  www.magyarkurir.hu/hirek/hogyan-imadkozott-haza-bolcse2

Szeretetláng

Kindelmann Károlyné Erzsébet asszony

A Szeretetláng üzenete, a világnak szóló kegyelmi eszközök közül, talán az utolsó, amiként az üzenet ezt érzékelteti is! A Lelki Naplóban 71-szer szerepel a ‘kármel’ szó valamilyen formában, mi több a Szent Szűz kifejezetten a kármelitáktól remélte lélekmentő ügyének felkarolását: „Szeretetlángom a Kármelből fog elindulni. Ők tisztelnek Engem a legjobban, vagyis ők vannak erre legjobban hivatva, hogy tiszteljenek engem.”….

Forrás:  www.szeretetlang.blog.hu/2020/07/01/karmel_es_a_skapulare_7_resz

Lúcia nővér

Fatimai látnok

Megkérdezték, miért jött Mária utolsó jelenésekor Kármelhegyi Boldogasszonyként, ő ezt válaszolta: „Ezzel Mária azt a kívánságát akarta kifejezésre juttatni, hogy minden ember hordja a skapulárét az Ő Szeplőtelen Szívének való felajánlása jeleként.”…

Forrás:   www.karmelita.hu/skapulare/