Adó,  Alapítvány

1+1%

Idén is lehetőség van arra, hogy rendelkezzünk az összevont adóalap után befizetett személyi jövedelemadónk 1+1%-áról. Ezt legkésőbb 2021. május 20-áig, az SZJA bevallástól függetlenül is meg lehet tenni.

Kérjük, hogy támogassa

  • az első 1%-kal a Magyar Katolikus Egyházat,
    technikai száma: 0011,
  • második 1%-kal pedig a Kármelita Kispapok Neveléséért és P. Marton Marcell Boldoggá Avatásáért Alapítványt,
    adószáma: 18055359-1-41.

Az Alapítvány támogatásával segíti: a kármelita lelkiség terjesztését, személyi és tárgyi feltételeinek a megteremtését, lelkigyakorlatok szervezését, tiszteletreméltó Marcell Atya boldoggá avatását, valamint kispapok nevelését.

Az SZJA 1+1%-os felajánlásáról – függetlenül attól, hogy a 2020-as személyi jövedelemadó bevallását hogyan nyújtja be – a bevallással együtt vagy akár attól elkülönülten is rendelkezhet.

Ha a magánszemélyként rendelkezik elektronikus tárhellyel, nyilatkozatát a legegyszerűbb módon, elektronikusan nyújthatja be:

  • az e-SZJA webes felületen az online kitöltő segítségével vagy
  • az ÁNYK segítségével a bevallással együtt, annak EGYSZA lapját kitöltve vagy attól elkülönítve a 20EGYSZA nyomtatvány kitöltésével.

Papíralapon postán, vagy lezárt borítékban a NAV ügyfélszolgálatain személyesen, illetve meghatalmazott útján nyújthatja be.