Buda

Szent Józsefről nevezett VÉK Közösség
BÉKÁSMEGYER-ÓFALU

Alapító szentmisénk 2017. március 19-én, Szent József a Boldogságos Szűz Mária jegyese ünnepén volt.

Jelenleg tízen vagyunk, egy végleges ígéretes, három ideiglenes ígéretes, három beöltözött, három érdeklődő. Egy alapító közösségbeli testvérünk azóta fehérfátylas kármelita nővér. Közösségünk összetétele világi szempontból változatos, orvos, építész, hitoktató, asztalos, grafikus, mérnök, édesanya, gyógypedagógus, nyugdíjas.

A Szent Család életét szemlélve, Szent József közbenjárását kérve az Atya akaratának felismeréséhez, a Kis úton járva törekszünk belső imában a bennünk lakó Szentháromsággal bensőséges, baráti kapcsolatban élni, a szeretetben megmaradni szüntelenül. Avilai Szent Teréz, Keresztes Szent János, Lisieuxi Szent Teréz és más kármelita szentek tanításain épülve gyakorolunk szemlélődő életformában élni és a kapott kincseket továbbadni, aktívan tettekre váltani.

Egymást és a ránk bízottakat imában hordozzuk, Istentapasztalatainkat megosztjuk erősítve ezzel egymást, együtt tanuljuk, gyakoroljuk megélni hivatásunkat, hogy mindezt megélhessük a kölcsönös szeretetben embertársainkkal, nem szavakkal, hanem életünkkel.

„A mi szeretetünk, ez az alázatos szeretet, ez a szegény szeretet, viszi végbe – Isten szeretetéhez kapcsolódva – azokat a nagy dolgokat, amelyeket megígértek, azt a hivatást, amit megpillantottunk.”

Bekapcsolódunk a Kármel nagy családjának életébe, közös képzéseken, előadásokon, lelkigyakorlatokon veszünk részt.

Szeretettel várjuk a Kármel iránt érdeklődő testvéreket, akik egy lelki családban szeretnék megélni a hit örömét, a Szentháromságban való élet átalakító erejét, megszeretni és másokkal is megszerettetni Jézust és Máriát.

„A Kármel a szeretet hazája, aki otthon van benne, az veszi birtokába.”
Tiszteletreméltó Marton Marcell OCD

Összejövetelünk napja: a hónap harmadik szombatja 15.00 -17.00

A közösség kapcsolattartói szeretettel várják azon testvérek jelentkezését, akiket megérintett a Kármel lelkisége.

e-mail: buda@ocds.hu