Budapest

Szent Józsefről nevezett VÉK Közösség
SZENT ISTVÁN BAZILIKA

Alapító szentmisénk 2017. március 19-én, Szent József a Boldogságos Szűz Mária jegyese ünnepén volt.

Jelenleg tizenketten vagyunk, két végleges ígéretes, három ideiglenes ígéretes, három beöltözött, négy érdeklődő. Az alapító közösségből egy testvérünk azóta fehérfátylas kármelita nővér. A Szent Család életét szemlélve, Szent József közbenjárását kérve az Atya akaratának felismeréséhez, a Kis úton járva törekszünk belső imában a bennünk lakó Szentháromsággal bensőséges, baráti kapcsolatban élni, azaz a szeretetben megmaradni szüntelenül. Avilai Szent Teréz, Keresztes Szent János, Lisieuxi Szent Teréz és kármelita szentek tanításain épülve gyakorolunk szemlélődő életmódban élni, megszeretni és megszerettetni Istent, Jézust, Máriát, a kapott kincseket továbbadni, aktívan tettekre váltani. 

Közösen imádkozunk az Eucharisztia jelenlétében, Istentapasztalatainkat megosztjuk, erősítve egymást együtt tanuljuk, gyakoroljuk megélni karmelita hivatásunkat, hogy mindezt megoszthassuk a kölcsönös szeretetben embertársainkkal. A hit tisztaságára törekszünk.  

Bekapcsolódunk a Kármel nagy családjának életébe, közös képzéseken, előadásokon, lelkigyakorlatokon veszünk részt.

Szeretettel várjuk a karmelita lelkiség iránt érdeklődő testvéreket, akik egy lelki családban szeretnék megélni a hit örömét, a Szentháromságban való élet átalakító erejét.

„A Kármel a szeretet hazája, aki otthon van benne, az veszi birtokába.”
Tiszteletreméltó Marton Marcell OCD

Összejövetelünk napja: a hónap második szombatja 15.30 – 18.00

A közösség kapcsolattartói szeretettel várják azon testvérek jelentkezését, akiket megérintett a Kármel lelkisége.

e-mail: buda@ocds.hu