Csongrád,  In memoriam

In memoriam Esztergálos Ferencné Szűzanya Szeplőtelen Szívéről nevezett örök fogadalmas Lúcia nővér

A csongrádi Kármelhegyi Boldogasszonyról nevezett VÉK közösség megrendülve, mély fájdalommal tudatja, hogy

ESZTERGÁLOS FERENCNÉ SZŰZANYA SZEPLŐTELEN SZÍVÉRŐL NEVEZETT ÖRÖK FOGADALMAS LÚCIA NŐVÉRT

életének 87. évében, 2023. február 2-án, Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepén Mennyei Atyánk váratlanul haza hívta.

Lúcia nővér 2002 Pünkösdjétől volt vezetője, szerető patrónája, tanítója az akkor alakult VÉK közösségnek, melynek tagjai a Szentlélek Szeminárium befejezését követően kérték felvételüket a Kármelita Rendbe.

Példamutató életét, hűségét a Kármelhez, rendi szentjeink tanításainak átadásai miatt Tanító Mesterünként, tisztelt szeretett nővérünkként őrizzük emlékét.

Boldogságos Szűzanyánk különleges gondossággal kísérte életét. Beöltözése Kunszentmártonban 1990.február 2-án volt, az ünnepélyes örökfogadalmát 1996.április 14-én tartották, lelkivezetője, Keller Lőrinc Juvenál atya  áldott vezetésével. Szeretett Vezetőjét, Juvenál atyát ugyancsak Gyertyaszentelő Boldogasszony Ünnepén, a Megszentelt Élet Világnapján vitte magához Urunk, és ezen a szép ünnepen kapta meg a gyors halál kegyelmével  meghívását Lúcia nővérünk is.

Az örök világosság fényeskedjék Neki!

DICSŐSÉG AZ ÚRNAK NŐVÉRÜNK ÉLETÉÉRT!