In memoriam,  Székesfehérvár

AZ ÚR HAZAHÍVTA

Életének 75. évében, a betegek szentségével megerősítve, 2022. január 20-án, dr. Berecz Botondné, Jézus Anyjáról nevezett Erzsébet, „Bizike” hazatért Mennyei Atyjához.

2000-ben kapott meghívást a Kármelbe egy lelkigyakorlatos beszéd révén. 2007-ben tette le végleges ígéretét. Ezt követően tanácsossá választotta a közösség 3 évre. Ígérettételekor az alábbi gondolatokat osztotta meg testvéreivel a Kármel újságban, mellyel szeretettel emlékezünk Rá:

„Édes Jézusom! Köszönöm ezt a napot! Köszönöm a nyugalmat! Köszönöm a várakozást! A várakozást, a várakozást, amely egyedül Feléd való várakozás! Köszönöm a bizalmat, köszönöm az irántam való szeretetedet! Édesanyám, köszönöm a példát, az útmutatást! Köszönöm, hogy megtérésemnél Te voltál a sarokpont! Köszönöm, hogy szó nélkül elviselted, hogy megfeledkeztem Rólad! Köszönöm a türelmet, a kivárásodat! Köszönöm a bizalmadat! Köszönöm életem legnagyobb jutalmát, a Kármelt!”

Istennel való bensőséges kapcsolatban élte a Kármel lelkiségét. Imádságos lelkületével kísérte a közösség életét. Betegségeit, megpróbáltatásait türelemmel viselte. Szeretettel őrizzük emlékét. Az Úr adjon neki örök nyugodalmat és az örök Világosság fényeskedjék neki!


Illés Prófétáról N. Világban Élő Kármeliták Közössége