Budapest,  Esemény

Kereszt feltétele

2020. október 28-án, Szent Simon és Júdás Tádé ünnepnapján tervezik feltenni a  budapesti Kármelhegyi Boldogasszony templom tornyára a keresztet.

Imádkozzunk, lélekben együtt a  kivitelezés sikerességéért, dolgozókért és a Magyar Kármel jövőjéért.

SZENTLECKE Szent Pál apostolnak az efezusiakhoz írt leveléből
Apostolokra alapozott épület vagytok.
Testvéreim!
Nem vagytok már idegenek és jövevények, hanem a szentek polgártársai és Isten háza népe.
Apostolokra és prófétákra alapozott épület vagytok, amelynek szegletköve maga Jézus Krisztus. Benne kapcsolódik egybe az egész épület, és emelkedik az Úr szent templomává. Őbenne épűltök egybe ti is, és lesztek a Szentlélek közreműködésével Isten hajlékává.
Ez az Isten igéje.
Ef 2,19-22