Naptár

Március 25.

Urunk születésének hírüladása (Gyümölcsoltó Boldogasszony)
Főünnep

„A hatodik hónapban az Isten elküldte Gábor angyalt Galilea Názáret nevű városába egy szűzhöz, aki egy Dávid házából való férfinak, Józsefnek volt a jegyese, és Máriának hívták. Az angyal belépett hozzá és megszólította: „Üdvözlégy, kegyelemmel teljes! Veled van az Úr! Áldottabb vagy minden asszonynál.” E szavak hallatára Mária zavarba jött, és gondolkozni kezdett rajta, miféle köszöntés ez. Az angyal ezt mondta neki: „Ne félj, Mária! Kegyelmet találtál Istennél. Gyermeket fogansz, fiút szülsz, és Jézusnak fogod elnevezni. Nagy lesz ő és a Magasságbeli Fiának fogják hívni. Az Úr Isten neki adja atyjának, Dávidnak trónját, és uralkodni fog Jákob házán örökké, s országának nem lesz vége.” (Lk.1, 26-33)

„A végtelen le akar ereszkedni a semmiséghez, hogy magához emelje azt. Kéri Mária Szívét. S ő elvállalja az Istenanyaság minden örömét, kínját. „Fiat”-jára, „legyen”-ére elkezd dobogni Jézus Szíve… Hogyan lesz mindez? – A Szentlélek beárnyékol! – Az életet adó IGEN! Mária akarata egyesült a Szentlélek erejével, és az Ige testté lett.” (Marcell atya)