Ima

Márciusi kármelita imanapjaink

 Imádkozzunk  kármelita lelki családtagjainkért!

2021. március 14., 15.

PDF formátum

Minden hónapban 14-15-én – immáron 5 éve – András atya kérésére a Kármelita Lelki Család egységéért imádkozunk együtt.

Mi az Isten tervében összetartozó és egymáshoz kapcsolódó lelki közösségek és személyek vagyunk. Az egységet leginkább a személyes találkozás mélyítette el, amelyre nagyon nagy igényünk van. Sajnos a jelenlegi helyzet ezt nem teszi lehetővé. A közös pont a két nap,  hogy felszítsuk az egymáshoz tartozás, a közös küldetés, a Kármel karizmájának tüzét. Ezért fokozottabban imádkozunk, egymásra jobban figyelünk, egymásért hálát adunk. Megköszönjük, hogy a kármelita karizma sajátos és egymást kiegészítő valóságait hordozzuk, egymás hivatását is kiegészítve, megerősítve. Imádkozunk a közösségeinkért, egymás közösségeiért, a közösségek „karizmatikus” megújulásáért, új hivatásokért. 15-én este 21 órakor a felajánló szentmise van, aki tud lélekben kapcsolódjon be. Szeretnénk, ha imanapjaink nem egy kötött imádságra, nem annak „kötelező jellegére”szorítkoznának hanem mindenki úgy imádkozzék szabadon, és olyan felajánlásokat tegyen, ahogy a napi állapotbeli feladatai és lelki tehetségei ezt lehetővé teszik! Nem az elmondott közös ima a lényeg, hanem a kapcsolat, a kötődés, az egymásra történő szerető figyelem, – amely mindannyiunkat Krisztushoz, a Forráshoz kapcsol, egy Karizmában, mely Isten ajándéka.