Nyíregyháza

Nagyboldogasszonyról nevezett VÉK Közösség

A Kármelhegyi Boldogasszony Édesanyánk szeretett gyermekei vagyunk, akikkel Ő örök szövetséget kötött, akiket el nem hagy sose, akiket húsz év után is összetart „szépszeretetével”, akikre ráterítette vállruháját és meghívott az ő rendjébe a Kármel hegyére. Az ő szeretett gyermekei, akiknek ontja gyümölcseit és keresztjeink felvételével példáját követve és erényeiben való részesülést kérve megyünk az ő Jézusához és a cél felé, hogy egyszer mi is láthassuk az Istent. És azt akarta, hogy ami elkezdődött, az folytatódjon 19 év elteltével is.

Közösségünk az Ő mennybevételének ünnepén, 2018. augusztus 15-én, Nagyboldogasszony napján alakult. Ekkor tették le végleges ígéretüket öten és ideiglenes ígéretüket hárman. Azóta szeretettel fogadjuk a fiatal és középkorú, lelkiségünk iránti érdeklődőket.

Missziónk:

Törekszünk szentháromságos életet élve járni zarándokutunkat és élő kapcsolatban, szeretettel megélni kármelita családtagjainkkal mindennapjainkat, tanítványságunkat. Máriához hasonlóan mi is “Igent” mondunk a meghívásra.

Egyházközségünk, a Magyarok Nagyasszonya-társszékesegyház életébe aktívan bekapcsolódunk, segítjük az ünnepekre való felkészülést, ápoljuk a kapcsolatot a lelkigyakorlatokon az ország más VÉK-tagjaival, részt veszünk a jegyesoktatásban, mindennap felolvasunk a szentmisén, akolitus testvérünk szolgálatot teljesít. Van, aki a betegek látogatásával, van aki sérült felnőttek rendszeres heti látogatásával apostolkodik és hittant tart. Imalapokat készítünk a templomunkba imádkozni betérők számára, részt veszünk a takarításban, adventi foglalkozásban, húsvéti stáció elmélkedéseiben, nyugdíjas papjaink gondozásában, a templomi virágok kötészetében, a kántor segítésében, újságok és kiadványok feltöltésében, kiállítást szervezünk a közösségünk és lelki családunk megismertetésében.

A társszékesegyházba kihelyezett imaszándékokat havi rendszerességgel első péntekenként megtartott összejöveteleinken a skapulárét felvett testvéreinkkel és a hívekkel együtt visszük Urunk elé közös imádságban, elmélkedésben.

Igyekszünk bekapcsolódni az országos és a Kármel-család határon túli missziós tevékenységébe.

A közösség kapcsolattartói szeretettel várják a “Terézi Karmel” lelki családba meghívást érző testvéreink jelentkezését.

Hagyományos úton járó kapcsolattartó: Linzenbold Erzsébet

Megújulás útján járók, érdeklődők kapcsolattartói: Zsatku László és Zsatkuné Szabó Mónika
(Tel.: +36 30 493-1919)