Pápa

Avilai Szent Terézről nevezett VÉK Közösség

Az Avilai Szent Terézről nevezett Világban Élő Kármelita Közösség gondolata három ember szívében született meg, akik erre a szándékra rendszeresen imádkoztak. Imájuk 2003. október 15-én nyert meghallgatást, ekkor alakult meg a közösség, amely az évek folyamán sok változáson ment keresztül. Jelenleg nyolcan vagyunk, ebből öten tettek végleges ígéretet.

Kármelita közösségként Avilai Szent Teréz és Keresztes Szent János útmutatásai alapján törekszünk az Istennel való barátságra és vágyunk rá, hogy tanúságot tegyünk e kapcsolat öröméről. Összejöveteleink alkalmával igyekszünk egymást a közös ima és megosztás által erősíteni, hogy Világban Élő Kármelita hivatásunkat a mindennapokban alázattal, kölcsönös szeretettel, barátságban tudjuk megélni embertársainkkal.  

Közösségi összejöveteleinket kezdetben Attyapusztán tartottuk a lelkigyakorlatos házban. Jelenleg Pápán jövünk össze a Szent József kápolnában. Igyekszünk bekapcsolódni a város spirituális életébe, alkalmi szentségimádások, imaestek megszervezésével. 

Szeretettel várjuk közösségünkbe a Kármel iránt érdeklődő testvéreket, akik egy lelki családra vágyakoznak, ahol megtapasztalhatják a lelki növekedést, Isten hívásának csodálatos erejét. 

133. Zsoltár – A testvéri egység dicsérete

1Zarándok-ének. Dávidé. Ó, mily szép és mily gyönyörűséges, ha a testvérek egyetértésben élnek! 2Olyan ez, mint mikor a drága olaj a fejről lecsordul a szakállra, Áron szakállára, amely leér köntöse gallérjára. 3Olyan, mint a Hermón harmatja, amely leszáll a Sion hegyére. Csak oda küld az ÚR áldást és életet mindenkor.

A közösség kapcsolattartói szeretettel várják a “Terézi Karmel” lelki családba meghívást érző testvéreink jelentkezését.

Érdeklődni lehet: Csonka Erzsébet (Tel.: +36 30 8240302).