András atya,  Esemény

Rendalapítónk főünnepe

Keresztes Szent János ünnepét együtt ünnepelhettük a Huba utcai Kármel kápolnájában. Rendalapítónkat szentségimádással, litániával és szentmisével ülhettük meg.

E jeles ünnepen szólalhatott meg kápolnánk új orgonája Isten dicsőségére.