Szentendre

Szűz Mária Keresztények Oltalmáról nevezett VÉK Közösség

A Keresztelő Szent János Egyházközség fogadott be bennünket mint kármelitákat Szentendrén. A Sarutlan Kármelita Rend férfi ágán át kapcsolódunk a Kármel családjához, amelyhez a magyarszéki és marosszentgyörgyi nővérek is hozzátartoznak.

A Rend lelkisége máriás,  magva a Máriához tartozás, a Kármelhegyi Boldogasszony tisztelete. Az evangélium Máriája, a Szeplőtelen Fogantatás, a legtisztább Szűz, aki befogadja és szívében őrzi az Igét, és aki igenjével Édesanyja lett Isten megtestesült Fiának. A vele kialakított bensőséges viszonyunkban Ő egyszerre édesanyánk, nővérünk, oltalmazónk, aki Jézus Krisztus iránti engedelmességre ösztönöz és a tanítványi létre vezet bennünket. Mellette mindig ott van Szent Fia, Jézus Krisztus, a mi Megváltónk,  és szent jegyese, József, aki őrzi a Szent Családot és minket, az Egyházat is.

Találkozóinkat a szentendrei Ferences Gimnáziumban tartjuk, havonta egyszer, csütörtökönként 17.00-20.30 órakor. Az iskola kápolnájába érkezünk meg csendes szentségimádással, rózsafűzérimádsággal, majd az országos képzés  témáiban megosztjuk Isten-tapasztalatainkat. A Covid járvány előtt havonta egyszer, az ország minden világban élő kármelita közösségéből összejöttünk a tanítást meghallgatni, és egy szép, lelki napot együtt tölteni. Most Bakos Rafael OCD atya video- vagy hangfelvételein át, az éves országos lelkigyakorlaton és  magyarszéki közös hétvégi elcsendesedés során kapunk képzést, tanítást. Mind az országos, mind a helyi összejöveteleken, ünnepi szentmiséken,  szentségimádásokban nagy összetartozást érzünk, a krisztusi közösséget éljük meg. Felismert erősségeink a szemlélődés és a közbenjárás egymásért, a papokért és testvéreinkért. Hitünket nemcsak megőrizni szeretnénk, hanem folyamatosan fejlődni is akarunk benne. Ígéretet az evangéliumi tanácsok és a nyolc boldogság szerinti életre teszünk. Közösségünk tagjai 2 végleges ígéretes, 2023 májusától 5 ideiglenes ígéretes, 1 beöltözött, a Kármelita keresztet magára öltött, valamint 3 érdeklődő testvér.

Felismertük, hogy szeretetközösségben, Jézus Krisztusra szegezett tekintettel, szívünkben hordozva őt, a Szentírást naponta olvasva könnyebb növekednünk a Vele való barátságban.

Szeretettel várjuk a Kármel lelkiségének, Avilai Szent Teréz, Keresztes Szent János, Lisieux-i Szent Teréz egyházdoktoraink, a Kármelita szentek és boldogok, valamint Tiszteletre Méltó  Marcell atya tanításának megismerésére, abban való elmélyülésre vágyókat.

Az igazi tökéletesség az Isten és a felebarát szeretete, s minél nagyobb tökéletességgel ügyelünk erre, annál tökéletesebbek leszünk. Hagyjunk fel a tapintatlan buzgósággal, amely sok kárt okozhat nekünk, és mindenki tekintsen önmagára. (Avilai Szent Teréz: A belső várkastély 78. o.)


Ha szívesen tartoznál közénk, kérjük, hogy a szentendre@ocds.hu címre küldj e-mailt.